HITCHHIKER Cinema, s.r.o. je nezávislá produkčná spoločnosť, ktorú založila v roku 2012 producentka Barbara Janišová Feglová. Sústreďuje sa na vyhľadávanie tém s regionálnym sociálnym potenciálom, vývoj kreatívnych autorských projektov a produkciu filmov.

Diera v hlave

Prvá

Čakanie

Korupčná výchova

Pánovi učiteľovi

Iné ženy

A3UM